გრიგოლ ფერაძის სახელობის კონფერენცია

სსიპ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ინიციატივით  2011 წლის თებერვალში ჩატარდება საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)  წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა საკონფერენციო მოხსენების თეზისები (არა უმეტეს 300 სიტყვისა) უნდა წარმოადგინონ  2011 წლის 25 თებერვლამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე geo.democracy@yahoo.com

კონფერენცია ფოკუსირებული იქნება შემდეგ თემებზე:
·        * ტოლერანტობის მოტივი ქართულ მწერლობასა და ზეპირსიტყვიერებაში;
·         * გენდერული თანასწორობის თემა მე–19 საუკუნის ქართულ პუბლიცისტიკაში;
·         * ქართული ანდაზები თანამედროვე სამოქალაქო ფასეულობებთან მიმართებით;
·         * ქართველი ქალი მე–20 და 21–ე საუკუნის ქართულ მხატვრულ ტექსტში;
·         * ბავშვთა უფლებები ქართულ ლიტერატურაში – საკითხის დასმის ისტორია ქართულ მწერლობაში;
·         * სეკულარიზაციის თემა მე–19 საუკუნის ქართულ პუბლიცისტიკაში.
  
საკონფერენციო მოხსენებები შეირჩევა 2011 წლის თებერვალში. კონფერენცია ჩატარდება მარტში, ქ. თბილისში.  საუკეთესო მოხსენების ავტორები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.